ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ ТЭТГЭЛЭГ

Дараах элсэгчид эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрт 50-100 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг олгоно. Үүнд:

  • Олон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байр эзэлсэн элсэгчид 100 хувь; улсын олимпиадад оролцож 1-р байрт шалгарсан элсэгчид 100 хувь; 2-р байрт шалгарсан элсэгчид 75 хувь; 3-р байрт шалгарсан элсэгчид 50 хувь;
  • ЭЕШ-ын суурь шалгалтад 780-аас дээш оноо авч БС, ХЗС, ОУХНУС-д, 750-аас дээш оноо авч ШУС, ХШУИС, ЗС, ЭС-д элссэн бол 50 хувь;
  • ШУС-ийн БУС-ын багц 2 хөтөлбөр болон ХШУИС-ийн 2+2 хөтөлбөрт элссэн бол 50 хувь;
  • ШУС-ийн БУС-ын багц 3, ХУС-ын багц 2, ЭС-ийн багц 2 дахь багш мэргэжлийн хөтөлбөрт элссэн элсэгч нь ЭЕШ-д 650-750 оноо авсан бол 70 хувь, 751-ээс дээш оноо авсан бол 100 хувь сургалтын төлбөрийг төрөөс эхний улиралд чөлөөлнө.
  • МУИС-ийн Байгаль эх лицей сургуулийн төгсөгч нь суурь шалгалтад 650-аас дээш оноо авч ШУС-ийн БУС, ХШУИС-д элссэн бол 50 хувь;

МУИС-д суралцаж буй бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагсдын сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээний ажил хийж гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй суралцагчийг урамшуулах, шилдэг элсэгчдийг дэмжих зорилгоор тэтгэлэг олгодог. Энэхүү тэтгэлэгт гадаад, дотоодын 20 гаруй байгууллага, хувь хүмүүсийн нэрэмжит тэтгэлэг, мөн “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг” хамаарагдах бөгөөд жил бүр 400 гаруй оюутанд тэтгэлэг олгогддог.

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
БСШУСЯ-ны Боловсролын зээлийн сан төрийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд дээд боловсрол эзэмшиж буй оюутан залууст зээл, буцалтгүй тусламж олгох үйлчилгээг хэрэгжүүлэн зохион байгуулдаг.
Оюутны хөгжлийн зээл: Оюутан, суралцагчийн сурах бололцоог нэмэгдүүлэх, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын чанар, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээ бөгөөд шинэ элсэгчдийн хувьд ЭЕШ оноо 600 дээш бол хамрагдах боломжтой.
Буцалтгүй тусламж: Монгол Улсын Засгийн газрын 71-р тогтоол, 19-р тогтоолын дагуу бүтэн өнчин, суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрхийн нэг гишүүн нь хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдэд тус тус буцалтгүй тусламж олгож байна.

Монгол Улсын Их Сургууль

Байршил:

Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730,75754400 – 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129