Монгол Улсын Их Сургууль

Байршил:

Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

7730 7730 – 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129