Монгол Улсын Их Сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад зориулан элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөвлөмжийг бэлтгэн хүргэж байна.

МАТЕМАТИК

ФИЗИК

ХИМИ

БИОЛОГИ

ГАЗАРЗҮЙ

Тун удахгүй…

НИЙГЭМ

Тун удахгүй…

ТҮҮХ

Тун удахгүй…

МОНГОЛ ХЭЛ

Тун удахгүй…

АНГЛИ ХЭЛ

ОРОС ХЭЛ

Монгол Улсын Их Сургууль

Байршил:

Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730,75754400 – 1122, 1123, 1124, 1128, 1129